Zaznacz stronę

„…Ministerstwo Sprawiedliwości, główny pomysłodawca dwóch nowych ustaw komorniczych, jako jeden z celów reformy tego zawodu, obrało sobie jego informatyzację. O dziwo nie jest to wyłącznie gdybanie czy wróżenie z fusów. Ustawodawca wskazał bardzo konkretny termin, od kiedy komornicy będą musieli swoje akta prowadzić w formie elektronicznej. To będzie miało swoje daleko idące konsekwencje, oczywiście z korzyścią dla całego systemu. Pod względem wykorzystania nowych technologii komornicy będą przygotowani do tego, aby w XXI wiek wejść z impetem….

 

Jednym z ważniejszych czynników w pracy komornika jest czas. Od tego, jak szybko kancelaria będzie w stanie uwinąć się z obsługą wniosków wierzycieli oraz wysyłaniem zajęć do różnych podmiotów i instytucji, zależy skuteczność egzekucji

 

…Komornicy już teraz bardzo szeroko korzystają z dobrodziejstw XXI wieku i informatyzacji. Z pewnością jedną z ważniejszych zmian w tym przedmiocie była nowelizacja sprzed 2 lat, kiedy to komorników zobowiązano do elektronicznego zajmowania rachunków bankowych dłużników. System informatyczny do obsługi komunikacji komorników z bankami jest zarządzany przez Krajową Izbę Rozliczeniową i stoi na bardzo wysokim poziomie….

 

…Nie da się również ukryć, że koszt obsługi takich zajęć jest wielokrotnie tańszy niż wysyłanie pism tradycyjną pocztą. Kolejnym ułatwieniem tego systemu jest to, że poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika odbywa się równie szybko. Bardzo dobrze, że ustawodawca idzie tym tropem i widzi korzyści płynące z informatyzacji. Dlatego już jakiś czas temu komornikom umożliwiono wysyłanie zapytań do największych instytucji państwowych na temat majątku dłużnika. Już teraz właśnie w ten sposób komornicy komunikują się z Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń czy Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców….

 

…Dopełnieniem procesu informatyzacji, który postępuje już od wielu lat, jest prowadzenie akt postępowania egzekucyjnego w formie elektronicznej. To oznacza praktycznie pełną digitalizację kancelarii…” źródło

Elektroniczne akta, licytacje, zajęcia – w 2019 roku egzekucja wreszcie wkroczy w XXI wiek. Czy ustawodawca jest na to gotowy?