Zaznacz stronę

Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznało, że Komoricy Sądowi w zakresie wykonywanych czynności egzekucyjnych są podatnikami VAT (sygn. akt I FPS 8/16): „Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.), ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2, a nie ma zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)”….źródło