Zaznacz stronę
Zdecydowana większość postępowań prowadzonych przez komorników sądowych dotyczy świadczeń pieniężnych (np. z tytułu niezapłaconej faktury czy mandatu za jazdę bez biletu). Ale to nie wszystko, czym zajmują się komornicy.

Oprócz odzyskiwania pieniędzy dla wierzycieli Komornik Sądowy może pomóc w wykonaniu:

  1. Eksmisji, czyli wykonania wyroku sądowego w celu opróżnienia i wydania nieruchomości.
  2. Eksmisji z lokalu użytkowego.
  3. Eksmisji z nieruchomości zamieszkiwanej przez dłużnika.
  4. Odebrania i oddania wierzycielowi ruchomości.
  5. Sporzadzeniu protokół stanu faktycznego.
  6. Doręczeniu pism sądowych, odpisów pism procesowych, odpisów orzeczeń lub zarządzeń, zawiadomienia, wezwania.
  7. Sporządzeniu spis inwentarza sporządzony przez komornika przyspiesza postępowanie spadkowe.

… te i wiele innych przydatnych informacji można znaleźć w artykule:

Nie tylko pieniądze – w czym jeszcze pomoże Ci komornik sądowy?