Zaznacz stronę

NSA: Komornicy Sądowi są podatnikami VAT

Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznało, że Komoricy Sądowi w zakresie wykonywanych czynności egzekucyjnych są podatnikami VAT (sygn. akt I FPS 8/16): „Do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy...