Zaznacz stronę

„W opinii z 17 lutego Rada Legislacyjna przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwraca uwagę, że w projekcie ustawy o komornikach sądowych przyjęto rozwiązanie zgodnie z którym opłaty egzekucyjne, z uwagi na swój publicznoprawny charakter, stanowić będą w całości należność budżetu państwa, a komornik w zależności od wyników swojej pracy będzie otrzymywał jedynie uprawnienie do wynagrodzenia prowizyjnego ustalanego proporcjonalnie do wysokości pobranych opłat.” …źródło