Zaznacz stronę

adres kancelarii:

ul. Przemysłowa 10

40-020 Katowice

woj. śląskie

kontakt:
telefon / faks: 32 785 90 10 – możliwy od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 14:00

e-mail :
katowice.grabarz@komornik.pl

rachunek bankowy:

   08 1020 2313 0000 3002 0493 3943

Dla przelewów zagranicznych:
Nr IBAN: PL 08 1020 2313 0000 3002 0493 3943
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

kod ID EPU: 2148

godziny pracy kancelarii:

od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 16:00

Komornik przyjmuję strony w środy
w godz.: od 08:00 do 10:00
oraz od 14:00 do 16:00

W sprawach pilnych strony przyjmowane są każdego dnia po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny wizyty.

Komornik Katowice Wojciech Grabarz przy Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach ( woj. śląskie )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wojciecha Grabarza, Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach ( Komornik Katowice i Śląsk, woj. śląskie ) w celu prowadzenia sprawnej i skutecznej egzekucji posiada wdrożony pełen dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • e-licytacje – możliwość przeprowadzenia licytacji elektronicznej nieruchomości oraz ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych za pośrednictwem „e-Sąd”
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zapytania ZUS-EKS – odpowiedzi o płatnikach uzyskiwane w dniu złożenia zapytania
  • System OGNIVO 2 –  elektroniczne wyszukiwanie oraz zajęcia rachunków bankowych dłużnika
  • CEPiK – elektroniczne wnioski o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów
  • EKW – elektroniczne zapytania o właściciela nieruchomości oraz zajęcia KW
  • Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – elektroniczna możliwość weryfikacji danych personalnych i teleadresowych dłużników
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dostęp do danych niejawnych
  • na wniosek wierzyciela zapytania kierowane są również do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta w celu ustalenia majątku dłużnika podlegającego egzekucji.

komornik sądowy Katowice komornicy Katowice wschód licytacje komornicze Śląsk

Aktualności:

Z przyjemnością informujemy, że skuteczność egzekucji tutejszej kancelarii w 2018 roku wynosiła 38,68 %

UWAGA NA FAŁSZYWE E-MAILE. Przestępcy mogą bezprawnie wykorzystywać dane tutejszej kancelarii i podszywać się pod nią za pomocą wiadomości e-mail. Fałszywe wiadomościami e-mail często zawierają zainfekowane załączniki. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie ostrożności, nieodpowiadanie na takie e-maile, nie klikanie w podane w nich linki do odnośników oraz nie otwieranie załączników, a w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z tutejszą kancelarią.

Co należy zrobić aby komornik sądowy zajął się sprawą?

Jak napisać wniosek egzekucyjny? Właściwość miejscowa i sposoby egzekucji – kiedy mają znaczenie? Tytuł wykonawczy – niezbędny załącznik do (prawie) każdego wniosku egzekucyjnego Bez klauzuli wykonalności ani rusz. Czy wniosek o wszczęcie egzekucji wiąże się z...

W czym, oprócz odzyskania pieniędzy pomoże Ci komornik sądowy?

Zdecydowana większość postępowań prowadzonych przez komorników sądowych dotyczy świadczeń pieniężnych (np. z tytułu niezapłaconej faktury czy mandatu za jazdę bez biletu). Ale to nie wszystko, czym zajmują się komornicy. Oprócz odzyskiwania pieniędzy dla wierzycieli...

Licytacje Nieruchomości

Licytacje Ruchomości

Elegant Themes