Zaznacz stronę

adres kancelarii:

40-020 Katowice,
ul. Przemysłowa 10

kontakt:
telefon / faks: 32 785 90 10

e-mail :
katowice.grabarz@komornik.pl

rachunek bankowy:

08 1020 2313 0000 3002 0493 3943

Dla przelewów zagranicznych:
Nr IBAN: PL 08 1020 2313 0000 3002 0493 3943
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

godziny pracy:

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 16:00

Komornik przyjmuję strony w środy
w godz.: od 08:00 do 10:00
oraz od 14:00 do 16:00

W sprawach pilnych strony przyjmowane są każdego dnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Komornik Katowice Wojciech Grabarz przy Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wojciecha Grabarza ( Komornik Katowice i Śląsk ) w celu prowadzenia sprawnej i skutecznej egzekucji posiada wdrożony pełen dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych za pośrednictwem „e-Sąd”
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zapytania ZUS-EKS – odpowiedzi o płatnikach uzyskiwane w dniu złożenia zapytania
  • System OGNIVO 2 –  elektroniczne wyszukiwanie oraz zajęcia rachunków bankowych dłużnika
  • CEPiK – elektroniczne wnioski o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów
  • EKW – elektroniczne zapytania o właściciela nieruchomości oraz zajęcia KW
  • Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – elektroniczna możliwość weryfikacji danych personalnych i teleadresowych dłużników
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dostęp do danych niejawnych
  • na wniosek wierzyciela zapytania kierowane są również do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta w celu ustalenia majątku dłużnika podlegającego egzekucji.

komornik sądowy Katowice komornicy Katowice wschód licytacje komornicze Śląsk

Aktualności

Co należy zrobić aby komornik sądowy zajął się sprawą?

Jak napisać wniosek egzekucyjny? Właściwość miejscowa i sposoby egzekucji – kiedy mają znaczenie? Tytuł wykonawczy – niezbędny załącznik do (prawie) każdego wniosku egzekucyjnego Bez klauzuli wykonalności ani rusz. Czy wniosek o wszczęcie egzekucji wiąże się z...

Okres przedawnienia długów ulegnie skróceniu.

"...Główna zmiana polegać ma na skróceniu podstawowego terminu przedawnienia roszczeń niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niebędących roszczeniami o świadczenia okresowe – z 10 do 6 lat. Podobnie stać się ma z roszczeniami stwierdzonymi...

W czym, oprócz odzyskania pieniędzy pomoże Ci komornik sądowy?

Zdecydowana większość postępowań prowadzonych przez komorników sądowych dotyczy świadczeń pieniężnych (np. z tytułu niezapłaconej faktury czy mandatu za jazdę bez biletu). Ale to nie wszystko, czym zajmują się komornicy. Oprócz odzyskiwania pieniędzy dla wierzycieli...

Licytacje Nieruchomości

Aktualne licytacje

Licytacje Ruchomości

Aktualne licytacje

Elegant Themes

Formularz kontaktowy

9 + 10 =